O NAS

Głównym celem powołania Centrum Teatru i Tańca w Warszawie jako Społecznej Instytucji Kultury jest stworzenie kompleksowego programu artystycznego, który pozwoli na regularne prezentacje, a także ustabilizowanie warunków rozwoju kulturalnego w stolicy. Założeniem projektu jest stworzenie przestrzeni dla twórców, którzy wspólnie pracować będą nad tworzeniem profesjonalnych spektakli teatru tańca o prestiżu krajowym i międzynarodowym.

Wszelkie działania związane z powstaniem Centrum Teatru i Tańca w Warszawie wynikają z chęci i możliwości rozszerzenia dotychczasowych działań Sceny Współczesnej i teatru Tańca Zawirowania o większą niż dotychczas współpracę środowiskową. To naturalne konsekwencje produkcji przedstawień tanecznych i teatralnych, organizacji wydarzeń edukacyjnych, organizacji spotkań i festiwali, również tych o zasięgu międzynarodowym. Projekt ma więc na celu dawanie szansy polskim artystom na współpracę z profesjonalnymi krajowymi i  zagranicznymi choreografami, reżyserami i dramaturgami spektakli tanecznych.

W ramach działalności Centrum Teatru i Tańca w Warszawie chcielibyśmy budować regularny repertuar spektakli tańca współczesnego, a także zapewniać artystom możliwości realizacji działań. Jesteśmy otwarci na współpracę zarówno z niezależnymi tancerzami i choreografami, jak i z organizacjami pozarządowymi. Będziemy starali się wspierać istniejące dotąd inicjatywy, z możliwością ich rozwijania i promocji, by docierać do jak największej liczby warszawskich widzów oraz  zwiększać ich uczestnictwo w kulturze.

Centrum Teatru i Tańca w Warszawie jest projektem prowadzonym przez Fundacje Scena Współczesna. Organizacja realizuje spektakle i projekty warszawskiej sceny niezależnej. Jest wśród nich Teatr Tańca „Zawirowania”, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Zawirowania, Teatr Scena Współczesna oraz projekty skupiające się na regularnej prezentacji projektów tanecznych z całej Polski. W zakres działalności fundacji wchodzą również działania edukacyjne, m.in. warsztaty tańca współczesnego. Prezesem Fundacji Scena Współczesna jest Włodzimierz Kaczkowski.