WARSZTATY TAŃCA

Prowadzenie systematycznych warsztatów edukacyjnych jest niezwykle ważnym elementem rozwoju rynku tanecznego, ale także impulsem do rozwoju indywidualnego spojrzenia, jakości i techniki ruchu zarówno u tancerzy zawodowych, jak i u osób, które dopiero zaczynają poznawać techniki taneczne. Mamy świadomość, że na warszawskim rynku istnieją cieszące się ogromną popularnością szkoły czy studia tańca świadczące usługi komercyjnie, ale naszym celem nie jest tworzenie konkurencyjnej oferty lecz uzupełnianie już istniejących działań o wartościowe artystyczne działania edukacyjne. Dlatego też proponujemy realizację warsztatów z rozmaitych technik, na wielu poziomach zaawansowania i skierowanych do różnych grup: profesjonalnych tancerzy i choreografów, młodzieży zainteresowanej tańcem, seniorów, grup wielopokoleniowych, itd.

W Centrum Teatru i Tańca w Warszawie chcemy realizować także zamknięte projekty taneczne z rekrutacją na zasadzie audycji. Założeniem tych projektów – poza nauką – jest ich późniejsza publiczna prezentacja. Planujemy też produkcję spektakli plenerowych, tworzących propozycję dla publiczności nieuczestniczącej regularnie w wydarzeniach kulturalnych oraz dla wszystkich tych, którzy z wielu względów (np. ekonomicznych czy czasowych) mają utrudniony dostęp do kultury.