TRANSFUZJE

Zakładamy, że w programie Centrum Teatru i Tańca w Warszawie znajdą się nie tylko projekty, które zaklasyfikować można w ramach jednej dziedziny, ale także inicjatywy z tzw. pogranicza dyscyplin. Dlatego przewidujemy integrację prac warszawskich tancerzy i choreografów ze specjalistami z zakresu muzyki, teatru, filmu, sztuk plastycznych i wizualnych, dramaturgów, reżyserów światła, scenografów czy kostiumografów.

W ramach cyklu „Transfuzje” planujemy m.in. zrealizowanie laboratoriów twórczych, eksperymentalnych projektów oraz coroczne wydarzenie z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca, który jest obchodzony 29 kwietnia.