ILONA TRYBUŁA

09-01-2020

Edukacja: Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku; Akademia Muzyczna w Warszawie

Praca zawodowa: prace indywidualne, współpraca z polskimi i zagranicznymi artystami; organizacja Międzynarodowego Festiwalu Improwizacji Tańca SIC!; kurator cyklu (sic!)four seasons; wykładowca UMiFCH , WTT Bytom, Szkoły Aktorskiej Machulskich

Wybrane projekty: „Uważnie się przyglądam”, „Mazurki”, „dd.mm.rrrr”, tryptyk „Partytury uważności”

Dodatkowe informacje: stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia w edukacji wychowaniu (2010) 

Przydatne linki:


Ilona Trybuła – tancerka, improwizatorka, choreograf, pedagog i animator kultury. Absolwentka Gdańskiej Szkoły Baletowej i Akademii Muzycznej w Warszawie. Od kilkunastu lat działa w stolicy jako twórca niezależny  w obszarze tańca współczesnego. Specjalizuje się w tańcu improwizowanym, promując i popularyzując ten nurt współczesnego tańca. Pracuje z rozwijaniem uwagi i zestrajaniem sygnałów z partnerami scenicznymi (w tym z muzykami improwizującymi) traktując te obszary, jako punkt wyjścia poza zamknięty proces w sferę odkryć i eksperymentów.

Swoją drogę zawodową na polu tańca rozpoczęła od współpracy z Januszem Józefowiczem przy okazji musicalu Metro, była również pedagogiem prowadzonego przy Teatrze Buffo studium tańca. Od ponad dekady uczy metod improwizacji, prowadzi zajęcia poświęcone świadomości ciała (uczyła m.in. w szkole aktorskiej Haliny i Jana Machulskich wg autorskiego programu – wielu z jej uczniów zajmuje się obecnie tańcem lub aktorstwem) czy Laboratorium Improwizacji – cykliczne warsztaty tańca improwizowanego z uznanymi pedagogami z Polski i ze świata w założonym przez nią Studio Ciało.

Od 2007 jest założycielką i dyrektor artystyczną Międzynarodowego Festiwalu Improwizacji Tańca SIC!, w ramach którego można zobaczyć najwybitniejszych improwizatorów z całego świata i wziąć udział w warsztatach przez nich prowadzonych, a także w wykładach i rozmowach z zaproszonymi gośćmi. Wydarzenie jest fuzją z Festiwalem Muzyki Improwizowanej Ad Libitum, co przynosi ciekawą współpracę między artystami dwóch dziedzin.

W 2007 roku artystka założyła Kolektyw  Melba − pierwszy w Polsce profesjonalnym zespole tancerzy i muzyków improwizujących. W pierwszy skład grupy poza Iloną Trybułą weszli: Marysia Stokłosa, Rafał Dziemidok i Dominik Strycharski. Melba zaprasza również do współpracy innych twórców, m.in. Jacka Owczarka i Raphaela Rogozińskiego. Zespół występował podczas festiwalu SIC!, na Inwazji Sztuki Niezależnej Re:Wizje w Warszawie czy w ramach imprez towarzyszących Polskiej Platformy Tańca w Poznaniu 2010.

Trybuła współpracowała m.in. z artystką sztuk wizualnych Anną Baumgart, Jackiem Owczarkiem i Marcinem Dymitrem przy projekcie Chantier, zakładającym interdyscyplinarną pracę o formule work in progress (festiwal Temps D’image).  Spektakl pokazywany był w Rzymie na festiwalu Roma – Europa.

W roku 2010 choreografka otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia w edukacji wychowaniu oraz została stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego..

Ilona Trybuła zrealizowała wiele autorskich spektakli opartych o improwizację i improwizowanych w trakcie pokazów m.in. Krótka historia na instrumenty i głos kobiecy (1995),  Now (1996),  To co Jest (1999), Na Nowo (1999, nagroda  na Międzynarodowych Prezentacjach Współczesnych Form Tanecznych w  Kaliszu), To Tu (2000), Lśnienie (2001), So Fresh (2005) i Statio (2008), dd.mm.rrrr. (2010).

W 2020 roku – podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 Ilona Trybuła stworzyła tryptyk „Partytury uważności”, w skład którego wchodzą wieloosobowe spektakle poświęcone różnym zagadnieniom: „Piękno jak powietrze”, „Choreografie codzienności” oraz „Wszystko co jest, wydarza się teraz”.

Foto: archiwum artystki (górne), WILK