ANNA NOWICKA

14-01-2020

Edukacja: eksperymentalna szkoła tańca SEAD w Salzburgu, Ernst-Busch/HZT w Berlinie, School of Images of dr. Catherine Shainberg w Nowym Jorku, praca nad doktoratem w PWSFTviT w Łodzi

Praca zawodowa: projekty indywidualne, współpraca z Anną Godowską i Teatrem Bretoncaffe

Wybrane projekty: „This is The Real Thing”, „Stany wyśnione”, „Raw Light”, „I never fall apart, because I never fall together” 

Dodatkowe informacje: stypendystka programu „Solo Projekt” Art Stations Foundation (2010)

Przydatne linki: http://annanowicka.com/


Anna Nowicka – absolwentka szkoły tańca SEAD w Salzburgu, Ernst-Busch/HZT w Berlinie oraz magister psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Artystka w programie rezydencyjnym Fabrik Potsdam.

Jej artystyczne poszukiwania skupiają się na relacji między śniącym ciałem a ciałem tańczącym oraz na zagadnieniach choreografii wyobrażonego. Nowicka zgłębia w praktyce wielorakie perspektywy patrzenia oraz możliwości wykorzystania różnych punktów widzenia jako narzędzi do odkrywania i ujawniania możliwych, z pozoru niedostępnych obrazów. Tworzenie choreografii Anna Nowicka postrzega jako nieustanne badanie związku i napięcia między procesem twórczym a jego rezultatem.

Tzw. świadome śnienie praktykuje w The School of Images pod kierunkiem dr Catherine Shainberg, a także rozwija pracę ze snami u Bonnie Buckner, dzieląc swoje życie między Berlinem a Polską. 

Poza współpracą z Anną Godowską i Sławomirem Krawczyńskim (Teatr Bretoncaffe), brała także udział w projektach aktora Przemysława Wasilkowskiego, wieloletniego uczestnika prac w Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards we włoskiej Pontederze i pracowała z Malą Kline.

Jej spektakl „fire is raging in your hair” wygrał festiwal 100 GRAD w HAU w Berlinie (2012), solo „the truth is just a plain picture. said bob”. (Solo Projekt 2010) znalazło się w programie Polskiej Platformy Tańca 2012, spektakl „Raw Light” (2017) trafił do Polskiej Sieci Tańca, a „This Is The Real Thing” (2018) otwierał Polską Platformę Tańca w 2019 roku. W grudniu 2019 r. w Berlinie (HAU) odbyła się premiera „Eye Sea”.

Nowicka prowadziła warsztaty z techniki tańca współczesnego i improwizacji m.in. w Atenach (Kinitiras Studio), Berlinie (Marameo), Ljubljanie (PTL), Warszawie (Free Art Fusion), Zagrzebiu (Studenckie Centrum).

Foto: Piotr Jaruga (zdjęcie główne), archiwum artystki