Konkurs Choreograficzny W SIECI. Edycja 1: Izabela Orzełowska

09-04-2020

O SPEKTAKLU:

„gulugulu”
Izabela Orzełowska

Praca „gulugulu” to kalejdoskop, mikrokosmos, fantazja, abstrakcja, zbiór doświadczeń i ruch kierujące się własnymi prawami stworzone podczas izolacji w kwietniu 2020 roku. Jest to próba przełamania koncepcji choreografii, jako sztuki opartej głównie na zasobach cielesnych twórcy, zabawa formą oraz podróżą do nowych możliwości w aktualnym Świcie pełnym ograniczeń. To również oduczanie się rzeczywistości i jej dotychczasowych reguł. „Gulugulu” to choreografia obrazu, dźwięku i ruchu ujęta w 6 minutowy film.

O TWÓRCY:

Izabela Orzelowska (Izabela Orzełowska) – rocznik 1989. Urodziła się i wychowała w Siedlcach, gdzie rozpoczęła edukację taneczną w zespole Caro Dance. W 2014 roku ukończyła Codarts – University of the Arts w Rotterdamie o specjalizacji performing. W latach 2013 – 2016 dołączyła do zespołu Konzert Theater Bern w Szwajcarii. Od kilku lat Iza dzieli swoje życie między Szwajcarią i Polską. Od 2016 roku współpracuje z Pink Mama Theatre w Bernie. We wrześniu 2019 rozpoczęła studia magisterskie na Hochschule der Kunste Bern (HKB) na kierunku Expanded Theatre.

Izabela Orzełowska wielokrotnie występowała w spektaklach Pink Mama Theatre i Teatru Tańca Caro, które były prezentowanych w Warszawie w ramach programów Sceny Tańca Studio oraz Centrum Sztuki Tańca w Warszawie.