OPEN CALL: WORLD WEB DANCE

09-10-2020

Centrum Teatru i Tańca w Warszawie ogłasza konkurs „WORLD WEB DANCE”. Do udziału w konkursie można zgłaszać filmy internetowe z dziedziny szeroko pojętego tańca współczesnego, wyprodukowany we współpracy z zagranicznym partnerem. Konkurs jest skierowany do tancerzy i choreografów związanych z Warszawą. Zgłoszone prace będą publikowane na kanale Facebook, Centrum Teatru i Tańca w Warszawie.

W konkursie przewidziane są trzy nagrody. Prace oceniane będą przez dwuosobowe jury oraz przedstawiciela Centrum Teatru i Tańca w Warszawie. Istotnym kryterium oceny jury będzie współpraca choreografa z zagranicznym partnerem. Każdy juror przyzna jedną własną nagrodę w wysokosci 1000 PLN. Przedstawiciel Centrum Teatru i Tańca w Warszawie przyzna własną nagrodę w wysokosci 1000 PLN.

Czekamy na etiudy filmowe które będą obejmować współprace z przynajmniej jednym partnerem z zagranicy (może to być muzyka, reżyseria, dramaturgia, taniec lub inne). W zgłoszeniu należy podać listę współrealizatorów. Konkurs dedykowany jest pracom premierowym.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać informacje na temat związku kandydata z warszawską sceną tańca. Mogą być to dowolne działania zrealizowane w stolicy (premiery, udział w warsztatach, rezydencje, prezentacje). Nie wymagane jest zameldowanie lub adres zamieszkania w Warszawie.

Podstawowy harmonogram KONKURSU WORLD WEB DANCE:

ogłoszenie KONKURSU: 09.10.2020;
termin składania zgłoszeń: do 01.11.2020;
publikacja wybranych zgłoszeń w internecie: 16.10.2020-15.11.2020. ogłoszenie wyników: 30.11.2020.

Szczegóły dostępne w regulaminie, który jest dostępny do pobrania na stronie.