„Mechanika na odległość” zagości w Warszawie

20-06-2022

W ramach programu „Perform Europe – East Goes to East” w Warszawie odbędzie się projekt „Mechanics of Distance”, na który składa się performance, warsztat z choreografem Máté Mészárosem i spacer performatywny.

„Mechanics of Distance” (Mechanika na odległość) to performance site-specific, który znalazł się wśród 20 najlepszych spektakli tanecznych wg Aerowaves (Aerowaves Priority Selection in 2020). W czerwcu (23-25.06) „Mechanics of Distance” pojawi się w Warszawie w trzech odsłonach. W centrum zainteresowań węgierskiego choreografa Máté Mészárosa, twórcy „Mechanics of Distance” są statyczne i dynamiczne ruchy ciał, ich konstelacje i relacje wobec siebie, rozmieszczenie pasujących i niepasujących do siebie elementów w jednej przestrzeni. Mészáros przekłada abstrakcyjne pojęcia na ruch, pozostawiając widzowi swobodę interpretacji, wytrącając go z utartych ścieżek skojarzeniowych. To pozwala postrzegać ruch ciał w przestrzeni z perspektywy sztuk wizualnych w jego plastycznej, ciągle zmieniającej się formie.

– Performance i spacery performatywne Mechanics of Distance oraz warsztaty taneczne z Máté Mészárosem odbędą się w Warszawie w ramach projektu Perform Europe –  East Goes to East” – mówi Yulya Dzichkouskaya ze Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, partnera projektu w Polsce. – Celem projektu Perform Europe jest dystrybucja wybitnych dzieł performatywnych w inkluzywny i zrównoważony sposób. Program wspiera utalentowanych choreografów europejskich oraz umożliwia wymianę doświadczeń w zakresie sztuk performatywnych.

O PROJEKCIE:

Performance „Mechanics of Distance”

Choreografia site-specific na trzech performerów i muzyka, prezentowana w przestrzeni publicznej, salach wystawowych, lobby, ogrodach, skwerach itp. Publiczność dowolnie podąża za wykonawcami, kreując własny sposób odbioru sztuki. Tancerze z trzech różnych środowisk (balet klasyczny, taniec ludowy i taniec współczesny) w towarzystwie muzyka na tyle intensywnie ingerują w swoje przestrzenie osobiste, że widz może odejść od swojej zwyczajowej chęci/potrzeby interpretacji. Ciała poprzez swoją plastyczność, materialność umieszczają taniec w perspektywie sztuk pięknych.

Performance odbędzie się 25 czerwca 2022 r. o godz. 19.00 w Szkole (ul. Emilii Plater 31) w Warszawie
Bilety: https://goout.net/pl/bilety/mate-meszaros-mechanics-of-distance/xmln/

Spacer performatywny

To partycypacyjna wersja spektaklu „Mechanics of Distance”. Uczestnicy prowadzonego przez Máté Mészárosa spaceru sami stają się performerami i mogą współtworzyć dziewięć etapów choreografii „Mechanics of Distance”. Definiujące spektakl ruchy i konstelacje posłużyły jako inspiracja do ilustracji stworzonych przez artystę wizualnego Balázsa Fischera. Ilustracje i instrukcje do nich można znaleźć w broszurze wydawanej uczestnikom spaceru. Spacer będzie poprowadzony w dwóch niezależnych turach według dwóch różnych tras. Można wziąć udział w jednym lub w obydwu spacerach.

Spacer performatywny odbędzie się 24 czerwca 2022 r., I spacer o godz. 17.30, II spacer o godz. 19.30. Start: Szkoła, ul. Emilii Plater 31, Warszawa

Bilety: 
I spacer 17.30, https://goout.net/pl/bilety/spacer-performatywny-z-mate-meszaros/omln/
II spacer 19.30, https://goout.net/pl/bilety/spacer-performatywny-z-mate-meszaros/goln/

Warsztaty tańca współczesnego 

Máté Mészáros poprowadzi warsztaty tańca współczesnego ze specjalizacją Partnering. Mészáros tak opowiada o swoich zajęciach: „To będą trzy godziny treningu technicznego – będziemy skakać, turlać się, robić skłony, nabywać umiejętności, które pomogą tancerzom udoskonalić swój warsztat bez względu na technikę, w której pracują na co dzień. Głównym tematem warsztatów będzie PARTNERING, ale również przejdziemy przez kilka technik optymalizacji ruchu, pomagających czuć własne ciało i poruszać się bez nadmiernego obciążenia, co nie oznacza unikania fizyczności.

Podążamy za mottem Williama Forsythe’a: taniec to kierowany upadek. A przede wszystkim będziemy się świetnie bawić, doświadczając naszego ciała, próbując czegoś, o czym nigdy nie myśleliśmy, że będzie możliwe”.

Warsztaty odbędą się 23 czerwca 2022 r., w godz. 17-20 w Studio42, ul. Twarda 42, Warszawa
Bilety: https://goout.net/pl/bilety/warsztaty-mechanics-of-distance-z-mate-meszaros/anln/

DODATKOWE INFORMACJE:  

Performance, warsztaty oraz spacery performatywne odbywają się w ramach projektu Perform Europe East Goes to East. Partnerem projektu w Polsce jest Stowarzyszenie Pedagogów Teatru. Stowarzyszenie Pedagogów Teatru to organizacja zrzeszająca artystów, twórców, działaczy i edukatorów teatralnych. Organizacja zajmuje się sztuką ze społecznością, teatrem społecznym, formami, które są na styku teatru, edukacji twórczej i obywatelskiej oraz aktywizmu. 

Program Perform Europe wspiera ponadnarodową dystrybucję dzieł performatywnych – prezentowanych na żywo bądź z wykorzystaniem technologii cyfrowej – w ramach państw uczestniczących w programie Kreatywna Europa komponent Kultura. Na podstawie osiągnięć fazy pilotażowej ma zostać utworzony stały schemat wsparcia sektora sztuk performatywnych.

Za opracowanie i wdrożenie programu Perform Europe odpowiadają wspierane przez program Kreatywna Europa sieci europejskie: IETM (International Network for Contemporary Performing Arts), European Festivals Association, Circostrada, European Dancehouse Network; oraz specjalizująca się w badaniach i konsultingu organizacja IDEA Consult.

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków miasta stołecznego Warszawy.