Zmieniamy się!

01-02-2023

Centrum Teatru i Tańca w Warszawie zmienia nazwę na Centrum Teatru i Tańca Zawirowania. CTiT Zawirowania, jako społeczna instytucja kultury, chce być ośrodkiem odróżniającym się swoją ofertą od innych skupiających się na działaniach performatywnych czy improwizacyjnych.

Naszym celem jest produkowanie i wystawianie spektakli tanecznych mających potencjał dystrybucyjny. Pragniemy skupiać przy sobie twórczynie i twórców związanych z tańcem współczesnym zainteresowanych rozwojem zespołowym i własnym, chcących pracować w teatrze grającym według zasad sceny repertuarowej.

Ważnym elementem naszej działalności jest rozwój edukacji tanecznej i teatralnej w Warszawie poprzez kontynuuację dotychczasowych działań Akademii Tańca Zawirowania oraz Akademii Scena Współczesna.

W ciągu najbliższych lat planujemy rozwijać współpracę międzynarodową dając szansę na pokazanie się warszawskich tancerek i tancerzy poza granicami kraju oraz na uczestnictwo w wymianach artystycznych i sieciach prezentacyjnych.

Naszym założeniem jest przysłużenie się do profesjonalizacji rynku i środowiska tancerzy poprzez repertuarowe prezentacje spektakli tańca i współpracę z podobnymi ośrodkami (ogólnopolska sieć wymiany artystycznej).

CTiT Zawirowania będzie kontynuować budowę społeczności widzów zainteresowanych tańcem współczesnym, oferować publiczności dodatkowe wartości edukacyjne, umożliwiać jej przybliżenie się do sztuki tańca w sposób bardziej uczestniczący, aktywny i rozwojowy.

Zespół Centrum Teatru i Tańca Zawirowania